Pàgina:La fabricanta (1904).djvu/93

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


Mare, que Deu l'hagi perdonada, deya sempre que'l casarse ab un viudo ab fills, era anar á fer víctimas ó á serne... No, no; casarse, per casarse, no ha sigut may la meva aspiració. Y en quant als diners, tampoch fan la felicitat.
 — No la fan, peró es lo que deya'l meu Quel ¡hi ajudan! Y'l senyor Ramón está molt ben arreglat.... que si ara's ven la casa al teu germá, es perque s'en fa una de millor; ¡y, ves si ho es, que diu que tots los pisos serán empaperats y á terra ab rajolas blancas y vermellas!... ¡Creu que vas ésser ben tonta!... ¡Los fills! ¡los fills!... Ja es veritat; pero, ¿ahont anirás, bou, que no llauris?... ¡Per tot hi ha d'haver la seva espina!... Ja veurás, ja veurás los disgustos que se t'esperan!... A mí no m'agrada donar consells; pero jo en lo teu lloch miraría si alguna persona de respecte... alguna senyora que ho sapigués fer ab tota reserva... — remarcá intencionadament la germana del sacerdot — parlava al senyor Ramón, y veya si m'ho tornés á arreglar... No fora pas lo teu casament lo primer que he fet! Y ¡qué en veritat sía dit, que tots han estat encertats; perque quan jo dich: aquést es pera aquélla, no m'erro, no! — afegi ab doctoral autoritat la senyora Angeleta.
 Desde la darrera part d'aquest parlament, que la noya Corominas, ab lo cap inclinat dessobre'l pit, prisava y desprisava, entre sos dits esprimatxats, las ondas de son mantonet de punt de reixa, mentres que ab lo pensament