Pàgina:Las Pildoras d'Holloway (1864).djvu/13

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
13
LAS PILDORAS D'HOLLOWAY.
Quim.

Espereuvos aquí un rato,
que ya surtu de seguida. (Entra per la porta del costat.)

ESCENA XVI.

Muley.

Apurar, Alá, pretench
com es que 'm tracteu axí!
qué hi fet yo pobra de mi
per ferme axó? no ho entench.
En vritat que no comprench
com d' eix modo 'ns atropellas,
puig emprenent causas bellas
com creyém be que es la vostra,
dexeu que la nació nostra
quedi sense bous ni esquellas.
Tant sols voldria trobar
encar que hagués d' aná á Roma
«deixant apart, oh gran Mahoma,
la delicia del guanyar,»
com es que no 'm puch venjar.
Si los altres sers que hian
cuand de algú agraviats están
's venjan á son voler...
perqué no tinch de poder
fer yo lo que 'ls altres fan?
Naix lo burro y cuand las moscas
li van á picá 'l trasero
á cops de cua ab salero
'ls xafa á totas las closcas:
per mes que sigui á las foscas
las mata y queda venjat
deixant d' eix modo probat
que la picó no li agrada,
y yo ab causa mes sagrada
m' haix de quedar humillat.
Naix l' aucell, obra l' aleta,
y al volar, lo cassador
hi va, li apunta en lo cor
y fa figa la escopeta;
pert del susto una plumeta,
pero un cop ya s' escapat
del cassador encantat
's burla ab cansons que canta,

Las Pildoras d'Holloway (p13).jpg

y á mi ab causa molt mes santa
tots 'ls moros m' han xarpat.
Naix lo rap que s' asegura
que es peix de fatxa tan ruina,
que 'l xanguet y la sardina
's burlan de sa figura,
mes lo pescador s' apura
y cuand tots ya s' han pescat
lo rap va á cal hisendat
y 'l xanguet á cal manobra,
y á mí que hermosura 'm sobra
m' han de dexar humillat.
Al pensar en tot aixó
lo pit 'm bull, s' acalora,
y un fogó de planxadora
sembla que mi sento yo.
Quina lley, quina rahó
dintre de lo just se sap,
per no donarme á mi cap
d' eixas venjansas legals