Pàgina:Las Pildoras d'Holloway (1864).djvu/15

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
15
LAS PILDORAS D'HOLLOWAY.

á descordarme las calsas.
M' esgarrifo sols pensanti!
ajupit en un recó,
allí men anaba yo

Las Pildoras d'Holloway (p15).jpg

com si fos pel broch del canti.
No sé la frase simbólica
que pel desahogarse molt
adopteu en espanyol.
en àrabe se 'n diu cólica.
Per eixa plaga malehida
ajupit en lo recó,
han pensat 'ls meus que yo
tenia alguna ferida,
y com la forsa moral
es lo tot del musulman,
s' han desalentat pensant
que alló meu era mortal.
Ningú 'ls ha tingut á ralla,
s' han posat á recular,
á fugir, á tremolar,
y s' ha perdut la batalla.
Hos ho hi contat perque vos
sapigueu com m' heu batut.

Quim.

(Ap.) Aixó deu habé sigut
las pindulas de l' Ambrós.

Mu.

Y no es ben trist que per ella
hagi tingut de perdre yo una acció?
hiá mes mala estrella
per tenir en lo mon, general? No.

Quim.

Donchs qué hi fareu, Muley? preneu paciencia [1]
á voltas
despues de tempestats 'l sol pur brilla,
y eixas son moltas.

Mu.

Ya m' hi resigno, Quim, pero es conciencia
que Alá no 'm fassi may cap francesilla;
cuand vaix veure un principi tant dulent
ya ho hauria enviat yo tot á dida.
Adeu siau, Quim, que lo deber 'm crida.

Quim. Mon afecte al Sultan. (Dantse las mans.)
Mu.

 Ho tinch present,
y cuand tinga menos feyna
y 'm trobi mes axerit,
un dia aniré á Madrit
á veurer la vostra reyna.

Quim.

Vostre conducta galana,
Muley, present li faré.

Mu.

Aixó vos ho pagaré
á un tant cada semana. (Indicant 'l paper.)

Quim.

Vos mateix, arregleuho com volgueu,
que entre homes de be tot se concilia
y pagueumo del modo que pogueu.

Mu. Adios, general Quim.
Quim.

 Muley, adeu,
y tantas espressions á la familia.

ESCENA ULTIMA.

Quim, Ambrós y després Rosa.

(Quim ha acompanyat á Muley fins á la porta, ahont s' han tornat á dar la má, y al baixar al prosceni 's troba ab Ambrós que ha surtit de dintre y espera rient.)

Quim. Vina aquí y donam 'ls brassos!
Am. ¡Aquí van y viva Espanya! (S' abrassan.)
Quim.

Tú si que ab la teba manya
'ns has tret de bons embrassos.
Poch pots pensar los grans fins
que las pindulas han dat.

Am.

Tot ho sé, vos hi escoltat
amagat desde allí dins.

  1. Metro árabe, tret d' una capsa de mistos dels que 's venen á Fez.