Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/110

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Sapiats que aquesta anima uiu les penes [que] soferen los mals e [la gloria de] los bons. Aquesta cosa dura del dimeccres a ora .xª. tro al disapte aquexa matexa ora; el dos [cos] del caualer tenien per mort e ageren soterat, si no fos pocha de calentura que li trobaren al costat sinestre. E esdeuench se que con vench lo disapte demunt dit a ora nona per uolentat de nostro Senyor lo cos comença a suspirar molt agrement en presencia de moltes gents qui lo cos acompaniauen, clergues e lechs; els, qui soptosament ueren *[f. 130 v] lo cos moure, foren forts marauelats e espordits; e soptosament el obri los uls e feu los seyal que li aportasen lo corpus Christi, que confesas e combregas uolia; e els ho feren demantinent, e cant lo corpus Christi ac rebut el se leua en peus, e laua los uls e les mans al cel e alta ueu en presencia de tots el comença a fer moltes gracies e loas a nostro Senyor, e dix axi: « Ho, poderos misericordios Senyor Deus! major es la tua pietat benigna que no es la mia maluestat, jatcia aço que sia grans sens comparacio. Ho, Senyor! quantes males tribulacions e angoxes nom mostrest! enpero per la tua pietat de tots mals mas deliurat e mas gitat del abis de la terra, ço es, de les angoxes dinfern. » Apres daço, con lo caualer fo tornat en son seyn e en sa memoria, el se feu uanir tots quants pobres poch atrobar en la terra, e tot son auer e tota sa riquesa *[f. 104] el dona per honor de Deu el les parti, de tot se despu[pu]la e uolch uiure puys pobre per Deu e despuys muda la sua uida el seu estament; que ben mostra e dona a conexer en ses hobres que molt espauentat e castigat uench del altre segle de les penes que soferets [sofertes] e uistes auia, e era fort uolenteros e cobejos de ganyar le benananses que uistes auia.