Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/277

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

(Bamberg y K) y Oien (Colgan); en la traducció francesa de Maria de França compareix sots les formes Oweins y Owens; els tractadistes escriuen, uns Owain [1], altres Owen [2] y altres encara Oenus [3]; la forma Oben apareix en una redacció en prosa francesa que's cita en el llibre de Ph. de Félice [4], en qual llibre s'esmenten ademés les formes Owayn, Oengus, Eunius [5]. Finalment, un tractat de Pérez de Montalbán (§ 27) y un drama de Calderón (§ 28) ens anomenen el personatge Ludovico Enio [6].
 El senyor Félice ha tractat de reconstituir la historia de aquest cavaller y de son viatge al purgatori de Sant Patrici [7]. Devers l'any 1147 o 1148, tot lo més tart, aquest Owein degué fer l'esmentat viatge, a la terminació del qual, segons se desprèn del meteix tractat (1, 981), feu el pelegrinatge a Terra Santa. Alguns anys després, el superior del convent de Luda, anomenat Gervasi de Parco, havent obtingut permís pera fer construir un convent a Irlanda, va

encarregar aquesta missió a un de sos monjos del cistell, anomenat Gilbert. Aquest hagué d'acompanyar-se d'algú qui conegués la llengua dels irlandesos, y el triat fou el famós Owein, gentilhome del rey Esteve. Durant el viatge, abdós tingueren ocasió de parlar del purgatori de Sant Patrici, comunicant el cavaller al monjo les impressions del seu viatge; cosa que fra Gilbert se donà pressa a divulgar quan fou retornat a son país, y ho contà a l'abat Ricart, del monestir de Sartis; el qual, desitjós de possehir la narració per escrit, n'encarregà la redacció a Huch de Saltrey (§ 6), qui havia assistit a la conversa.

  1. Delehaye: Le pèlerinage de Laurent de Pasztho au P, de S. Patrice; Bruxelles, 1908; pàg. 35.
  2. Jeanroy y Vignaux: Voyage au P. de S. Patrice; Toulouse, 1903; pàg. XI.
  3. Wagner: Visió Tnugdali; Eriangen, 1882; pàg. VII.
  4. Félice: L'autremonde, Mytheset Légendes; Paris, 1906; pàg. 15.
  5. Obr. cit.; pàg. 89.
  6. Cfr. ademés, pera'I nom del cavaller, Krapp: The Legend of Saint Pairick's Purgatori; Baltimore, 1900; pàg, 12;
  7. Obr. cit.; pàgs. 39 y 89.