Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/294

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

VII. Dels avars Llatí: « De avaris et pena eorum ». El text llenguadocià omet els noms dels dos gegants Fergusius y Conallus que hi ha en el llatí, y en cambi afegeix per son compte: « e segon lor secta eran fizels mas avian tan granda avarecia, que, per aquel peccat, sueffro aquestas penas. »
IIa. També omet els noms dels gegants, sense afegir-hi emperò res. A la fí, les paraules (IIa, 301) « loha nostre senyor », etc, supleixen un llarch desenrotllo de l'original (cfr. IIb, 339-361).
IIb. Puntualment com l'original. Els gegants s'anomenen en Sergus y en Tonalt (línea 300).
IIc. Traducció molt lliure de tota aquesta part del text llatí. Els gegants no compareixen, convertint-se'l passatge en els conceptes de les línees 280-291.

VII. Dels lladres y dels sacrílechsLlatí: « De pena furum et raptorum ». D'acort els cinch textes. L'original llatí anuncía, vers la fí, el tormentador o mestre de l'hostal del capítol següent, de nom Phristinus.
Llenguadocià. No's diu qui es el turmentador fins al capítol següent.
IIa. El turmentador no es anomenat aquí. Vegi-s el capítol següent.
IIb. El personatge es dit Perist (IIb, 470).
IIc. La vaca dels altres textes es en aquest un bou. No es anomenat el turmentador.

IX. Dels glots y dels fornicadorsLlatí: « De pena glutonum et fornicantium ». El llenguadocià, d'acort ab el llatí. Al començ diu : « .j. hostal que se appelava l'ostal de Frestinh » , donant aquí'l nom del personatge omès abans.
IIa. D'acort ab el llatí. Únicament converteix en un sol els dos parlaments de l'àngel,