Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/300

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

litar la comparança de quiacún dels textes ab els altres dos. Per això hem separats netament els elements de cada versió, tenint en compte'ls capítols en que figura distribuit l'original llatí, y hem posades sengles rúbriques marginals, precedides d'una numeració romana qui indica les correspondencies entre'ls tres textes.
 En quant a la reproducció d'aquests, seguint el pla tipogràfich exposat en altre lloch (§ 7), podèm assegurar que ha estat feta ab tots els miraments, sempre corretgint les probes demunt l'original manuscrit, o, en ausencia d'aquest, demunt de copies fotogràfiques que dels meteixos ens havem procurades.

§ 15. Notes als textes catalans


 a) IIa, 29: «li deuia .iij. cauals per raho de cauallaria». En el text llatí diu: « commutationis debito », lo qual s'acorda més bé ab la versió llenguadociana: « per causa de cambi ».
 b) IIa, 56: «de la horonona del dimecres» no es prou exacte; el llatí diu: « ab hora quasi decima », que'ls altres dos textes tradueixen per « x.a » (vegi-s IIb, 43, y IIc, 29).
 c) IIa, 182: «qui eren homeyers», en el ms. « homens »; rectificació llògica.
 d) IIa, 213: « auia mil pases », en el ms. « auia .vj. pases »; rectificació d'acort ab l'original llatí.
 e) IIa, 310: « hauia de longeria .j.a leugua »; en el llatí: « quasi per duo miliaria », les quals se redueixen a « .ij. palms » en IIb, 369, y's transformen en «.ccc. M.a pases e mes » en IIc, 367.
 f) IIb, 171: «.iij. coudes despes », a rectificar segons l'original llatí qui diu « sex cubitorum » (cfr. IIa, 169, y IIc, 178).
 g) Ilb, 234: «.M. peus de lonc», a rectificar segons l'original llatí « mille passus in longifudine » (cfr. IIa, 213, y IIc, 232).
 h) Ilb, 264: « .x. milia homens armats »; són no més « novem milia » en el text llatí (cfr. IIa, 236). No, emperò, tant pochs com diu IIc, 288: « .M. cauales ».