Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/360

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

manera següent: « Però, prescindint d'això y fixant-nos solament en la part literaria, hi ha motius sobrats per a sospitar que l'autor del Viatge d'en Pere Porter era prou coneixedor de les obretes del genre a que pertany la que estic examinant, y potser fins el poema del Dant, ja que freqüentment se val dels medis empleiats ab insistencia per aquest. >

 Nosaltres, per raons exposades en altre lloc [1], ens inclinem a creure que'l Viatge és més aviat un producte de les idees populars tradicionals sobre l'Infern, sense cap influencia literaria determinada.

§36. El nostre text


 Procedeix d'un manuscrit del segle xvii, istint dels tres que posseïa en Vidal y Valenciano, emperò que fou ja conegut dels editors de la reimpressió feta per « L'Avenç »:
 4)« Cas raro de un home anomenat Pere Portes, de la vila de Tordera, que vivint entrà y axi del Infern, y es com se segueix. »
 Se tracta d'un quadernet de 16 pàgines [2], despreses d'un volum més copiós, del qual conserven encara l'antiga paginació, de 448 a 463. La nota qui ve a continuació del títol és, ab lleugeres variants, la de fra Francesc de Canet qui apareixía en el manuscrit primer d'en Vidal.
 Es aquest text, doncs, el que nosaltres hem pres per base de la nostra edició, intercalant-hi, en els llocs indicats

per claudàtors, alguns elements desapareguts en el nostre trasllat, qui devíen figurar en un o altre dels que pogué usar el nostre predecessor. No hem cregut necessaria una extracció puntual de variants, per la poca importancia del text de que's tracta; limitant-nos a deixar remarcats en lletra cursiva alguns castellanismes inacceptables: antes, después, etc.

  1. Estudi històrich y crítich sobre l'antiga novela catalana (Barcelona, 1912); pàg. 104.
  2. En poder del bibliòfil barceloní don Lambert Mata.