Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/108

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 En primer lloc, convé destacar els "Conceptos dedusidos de las obras poéticas cómicas de Dn. Francisco Banzes Cantamo, tomo I"[1]. Es tracta d'un recull de versos enginyosos i d'estrofes procedents de les seves comèdies, sarsueles i actes sacramentals. De Lope de Vega, Bartomeu Simon va copiar fragments procedents de l'entremès de Melisendra i de les següents comèdies: La amistad pagada, El molino, El testimonio vengado, El Rey Bamba, La traycion bien acertada, La escolastica zelosa, Los donaires de Matico, El perseguido, El casamiento en la muerte i El hijo de Reduan Ursón y Valentín. D'Agustín Moreto, finalment, conegué Las travesuras de Pantoja i Yo por vos y vos por otro[2].

 Altres manuscrits que contenen fragments procedents de llibres redactats en castellà són la "Copia del ataque tercero del libro intitulado Battalla peregrina entre amor y fidelidad, compuesta por el Dr. Juan Bautista Buraña"[3]; i les "Sentencias del Dr. Pérez de Montalván[4], en el tomo de sus 8 Novellas". Finalment, volem fer constar l'existència d'un sol manuscrit d'aquestes característiques on Bartomeu Simon copià fragments procedents d'un original italià: es tracta d'un esborrany que reprèn versos de l'obra de Vincenzo Monti, La spada di Federico II, re di Prussia.

 Mentre que l'interès de Bartomeu Simon envers la literatura castellana sembla concentrar-se en certs autors del Segle d'Or, excepte al cas que acabem de tenir en compte els seus contactes amb la literatura italiana s'adrecen, sobretot, envers els autors sards -i ben sovint algueresos- contemporanis seus. Així ho demostren, si més no, les poesies italianes que Bartomeu Simon va recollir en un quadern molt pulcre i ben conservat[5]: mentre que les poques poesies anònimes que hi copià no li poden se atribuïdes amb seguretat, entre les firmades figuren noms de tant de prestigi a Sardenya com el bisbe P. Bianco i M. Pugioni, a més d'un doctor Carboni que no podem identificar amb el jesuïta Francesco Carboni.

  1. Entre els llibres que encara ara són custodiats a l'AG figura, precisament, el llibre de Francisco Antonio de BANZES CANDAMO, Poesias comicas, Obras posthumas, tomo I (Madrid: Blàs de Villa-Nueva, 1722).
  2. A l'AG s'ha conservat també un volum de comèdies d'Agustín Moreto, al qual manquen les primeres i les darreres pàgines, que inclou les següents peces: Lo que puede la aprehension, Yo por vos, y vos por otro, El desden con el desden i La Gran Comedia del Cavallero.
  3. Juan Bautista BURAÑA, Batalla peregrina entre amor y fidelidad (Mantoa Carpetana, 1651). Tot descrivint aquest llibre PALAU 1948-1977, II, 463, escriu: "En la portada consta impreso en Madrid, pero la falta de licencias, el uso de italianismos y las muchas erratas que contiene, demuestra de una manera evidente que salió de las prensas de Nápoles".
  4. Les comèdies de Juan PEREZ DE MONTALVAN foren recollides en dos volums: Libro primero de las comedias del doctor Juan Pérez de Montalvan (Madrid: Alonso Pérez de Montalvan, 1635); i Libro segundo de las comedias del Dr. Juan Pérez de Montalvan (Madrid: Alonso Pérez de Montalvan, 1638).
  5. AG, llig. 933 (ant. 645bis).