Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/235

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


153. altres: corregint "altrus". podria contar-vos: corregint "pudria cuntarvus".
154. que: corregint "che".
155. tots: corregint "totts". nombrar-vos: corregint "numbrarvus".
156. que·n modo: corregint "ch'en modu".
157. lo dettaill: corregint "lu dettaigl". tots: corregint "totts". cansar-vos: corregint "cansarvus".
158. hi: corregint "y".
160. que a tots los: corregint "che a totts lus".
161. A més de los: corregint "Dexiem peró'ls". os: corregint "vus". os parl: ratllat "sapiau".
 encara: corregint "ancara".
163. que: corregint "che". aghessin tots: corregint "aghessen totts". lo: corregint "lu".
164. las suas dolors: corregint "lus sous dulors".
165. Altro: corregint "Altru".
166. que profondos sospirs: corregint "che profundus suspirs".
167. volghéssian: corregint "vulghessin".
168. que aquesta: corregint "che achesta".
169. que: corregint "che".
171. altro: corregint "altru". més bé no dieva: ratllat "no sabia dir". aquella: corregint "acheglia".
172. que: corregint "che".
173. tots: corregint "totts". descontent: corregint "descuntent".
174. tots: corregint "totts". los: corregint "lus".
175. fer-le: corregint "ferli". acompanyar-lo: corregint "acumpagnarlu".
176. apreçiar-lo: corregint "apreçiarlu".
177. Ell, puis: corregint "Eigl pues". pare: corregint "para".
178. abandonar: corregint "abandunar". masonada: corregint "masunada".
179. qui: corregint "chi". consell: corregint "cunseigl". qui: corregint "chi".
180. qui: corregint "chi".
181. als uns: corregint "a uns". altres: corregint "altrus".
182. tot ella: corregint "tott eglia". aconortada: corregint "acunurtada".
183. lo: corregint "lu". misenyor: corregint "misegnor". sosseït: corregint "susseit".
184. tots aquellus: corregint "totts acheglius".
185. tots los: corregint "totts lus". senyalat: corregint "segnalat".
186. lo canòngie: corregint "lu canòngia". lo dolor: corregint "lu dulor".
187. Ell: corregint "Eigl". que: corregint "che".
189. evidentes proves: corregint "evidentas provas". donat: corregint "dunat".
190. qu·era lo seu: corregint "ch'era lu sou".
191. puis: corregint "pues". seu: corregint "sou".
192. que: corregint "che". tindre: corregint "tendra". consol: corregint "cunsol".
193. Aquesta: corregint "Achesta".
195. mostrar: corregint "mustrar". lo: corregint "lu".
196. tindre: corregint "tendre". lo descontent: corregint "lu descuntent".
197. pèrder l'oggecte: corregint "perdar l'oggetta".
198. insensible: corregint "insensibla". seu: corregint "sou".
199. canòngie: corregint "canongia". fet: corregint "fett". vos: corregint "vus".
200. puis: corregint "pues". misenyor: corregint "misegnor".
201. los: corregint "lus".
202. los: corregint "lus". Ruits: corregint "Ruitz".
203. que: corregint "che". com me han dit: corregint "me pareix".
204. que: corregint "che". pare: corregint "para". fill: corregint "figl".
205. Hu d'ells: corregint "U d'eigls".
206. l'altre: corregint "l'altra". demostrà: corregint "demustrà".