Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/249

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


304. vellacu: corregint "vegliacu".
305. que: corregint "che". conegut: corregint "cunegut".
310. que: corregint "che". dominava: corregint "duminava".
312. que podria tindra-la: corregint "che pudria tendrala".
313. lo: corregint "lu".
314. Ratllat, "y era al fondu amagat". que: corregint "che".
319. que: corregint "che".
321. fos: corregint "fossi".
326. que: corregint "che".
327. pughés: corregint "pughess".
329. Qui: corregint "Chi".
330. affondat: corregint "affundat".
333. temor: corregint "timor".
334. poghessen: corregint "pughessin". burlar-se: corregint "burlarsa".
335. però: corregint "ma". qu·és: corregint "ch'es". fiar-se: corregint "lu fiarsa".
336. fiar-se: corregint "fiarsa". millor: corregint "miglior".
337. Aquest: corregint "Achest".
338. qui: corregint "chi".
342. los estímols que: corregint "lus estimuls che".
343. que·l polledru: corregint "che'l pugliedru".
346. Corregint "che fossi tant dasbucat".
347. coneghent-lo: corregint "cunexient-lu".
349. altro: corregint "altru".
350. que fos manzo y: corregint "che fossi molt (ratllat "prou") manzu y".
351. però: ratllat "ma". trobat: corregint "trubat". molt: ratllat "massa".
353. Al fianco: corregint "Yo al fiancu". lo esperonava: corregint "l'asparunava".
354. darrer: ratllat "ultim".
355. puis: corregint "pues". coneghent-lo: corregint "cunexientlu".
357. enamorar: corregint "enamurar".
358. fos: corregint "si fossi". cavall: corregint "cavaigl".
359. però: ratllat "ma". divers: corregint "ch'és divers". lo ball: corregint "lu baigl".
360. trotto: corregint "trottu".
362. a peu, a pas: corregint "a peu ni a pas".
363. puis: corregint "pues".
365. lo confés: corregint "lu cunfess".
366. que: corregint "che".
367. stat: corregint "estat".
368. tot: corregint "tott".
369. aquell: corregint "acheigl".
370. que: corregint "che". mostrat: corregint "mustrat".
374. qu·era lo: corregint "ch'era la".
375. que: corregint "che". torbada: corregint "turbada".
377. que: corregint "che".
384. que: corregint "che". hi: corregint "y".
385. malaltia: corregint "malattia".
386. que·n: corregint "che'n". me ha: corregint "m'ha". postrat: ratllat "gittat".
389. ya: corregint "gia".
390. contorbat: corregint "conturbat".
391. trobar: corregint "trubar".
393. dormia: corregint "durmia".