Pàgina:Llibre del Coch (1520).djvu/73

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
XXXIX
 

ades ab lo dit oli / e apres fes lo salsero ab herbes e ab vn poch de pebre e ab such de toronge e sal e oli / e tot que sia ben mesclat / e com lo senyor voldra menjar aparell lo plat ab la dita vianda e lansay aquell salsero damunt / e si la vols menjar aquesta palamida en altra manera / axicom ara bullida / empero sertament no val tant bullida com en altra manera / mes si per mala sort ton senyor la volia menjar bullida fes ho axi / bulla ab aygua e sal e ab totes les species sino saffra / e totes les bones herbes / e com lo peix sera cuyt e tont Senyor voldra menjar fes y aquest salsero / pendras vinagre e de totes les especies e exetaras les ab lo vinagre / e apres aparella ton plat e lançaras hi aquest salsero damunt e si hi vols fer salsa ab ametles beu poras fer. E vet ja fet.

De congre fresch en pa.

A

Quest capitol tracta en quina manera se deu aparellar lo congre fresch en panades. Primerament lo congre vol esser escaldat y tallat ab vn ganyuet per que ha ni molts que escorxen e val mes escaldarlo que no escorxar lo / e apres fes lo bell e net e met hi aquestes especies / so es pebre mes que de la resta e vn poch de gingebre / e sal / e tot aço sia ben picat / e apres pendras lo congre e troçejar las per que no rompa la panada per que ha ni alguns que son grans e altres petits de manera que segons lo congre has de fer la panada e met loy dintre axicom si era vn sercol de barril e lançaras hi aquelles especies / e sal damunt / e apres cobre la e vaja al forn a coure ab oli.

De congre en cassola.

C

Apitol que tracta en quina manera se deu aparellar la cassola del congre. Primerament pendras vna cassola que sia neta / e apres pendras lo congre fresch e troçejaras lo / axicom coneixaras que estiga be e met lo dins la cassola ab totes les especies que sien totes mesclades ab sal / e apres lançaras la damunt lo peix ab totes les herbes capolades e ab vn poch de oli / e ametles e pinyons / e vaja al foch a coure. e vet ja fet.

De congre bullit.

C

Apitol que tracta en quina manera se deu aparellar lo congre bullit. Primerament pendras lo congre / e si es petit no es bo sino pera rostir / e si es ben gros pots net fer vn plat de bullit / e axi pendras lo congre / e faras lo net / e bell empero quel escaldes ab aygua bullida / e apres troçejaras lo a troços grossets / e apres met vna olla