Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/281

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


13 Y estant ademés ociosas, s'acostuman á divagar de casa en casa; no solament ociosas, sinó parladoras, y curiosas, reportant lo que no deurían.
14 Desitjo donchs que las que son joves se casian, crihin fills, sian bonas mares de familia, y que no donian ocasió de maledicencia al enemich.
15 Perqué algunas s'han ja pervertit pera seguir á Satanás.
16 Si algun dels fiels té viudas, mantínguilas, y no sia gravada l'Iglesia, á fi de que hi haja lo que bastia pera las que verdaderament son viudas.
17 Los presbíteros que gobernan be sian recompensats ab doble honor, especialment los que treballan en predicar y ensenyar.
18 Perqué diu l'Escriptura: No posarás bos al bou que bat. Yl jornaler es digne de son jornal.
19 Contra'l presbítero no rebias acusació sinó devant de dos ó tres testimonis.
20 Als que pequian reprenlos devant de tothom, peraqué los demés també temian.
21 Te conjuro devant de Deu, y del Senyor Jesu-Christ, y dels ángels elegits, que guardias aquestas cosas, no fent res ab parcialitat.
22 No imposias de llauger las mans sobre algú, nit fassas participant dels pecats dels altres. Consérvat pur.
23 No beguias mes aygua sola, sinó usa un poch de vi per causa de ton ventrell y de tas freqüents dolencias.
24 Los pecats d'alguns homes son notoris d'antemá anant abans al judici; mes los d'altres segueixen després.
25 Axí mateix, las bonas obras d'alguns son manifestas d'antemá, y las que nou son no poden estar escondidas.

CAP. VI.

Los sirvents obehescan als amos, sian ó no Christians. Sobre los falsos mestres. Danys que naixen del avaricia. Deuhen los richs evitar la superbia, y emplearse en obras de caritat.
1 Tots los sirvents que están baix lo jou, tingan á sos amos per dignes de tota honra, peraquél nom de Deu y sa doctrina no sian blasfemats.
2 Yls que tenen per amos á fiels, nols menysprehin, puix son germans; ans be servéscanlos millor perqué son fiels y amats, participants del benefici. Ensenya y amonesta aquestas cosas.
3 Si algú ensenya d'altra manera, y no abrassa las paraulas sanas de Jesu-Christ nostre Senyor, y la doctrina que es conforme á la pietat,
4 Es un superbo que no sab res, ans be flaqueja sobre qüestions y disputas de paraulas; d'ahont s'originan envejas, renyinas, blasfemias, malas sospitas,
5 Altercats d' homes d' enteniment pervers y destituits de veritat, suposant que la pietat es un guany: de semblant gent apártaten.
6 Emperó la pietat ab contentament es un gran guany.
7 Perqué no deguerem res á aquest mon, y es cert que no podem portárnosen res.
8 Y tenint ab que alimentarnos y cubrirnos, contentemnos ab aixó.
9 Puix los que volen ferse richs cauhen en tentació, y en llas del diable, y en molts desitgs inútils y perniciosos, que sumergeixen als homes en la mort y perdició.
10 Perqué arrel de tots mals es l'avaricia; ab la codicia de la qual alguns se desviaren de la fe, ys sub-