Pàgina:Lo rondallayre (1871).djvu/13

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


gegants pareix esser feta; es l'home que vens al os ó siga á la forsa bruta que 'l tenia subjecte y á quans davant d'ell se posan, y que s'uneix ab heroes, l'un dels quals, per exemple, ab un cop de ma gira una montanya entera. Ab lo cual guanya y de molt á son parescut de la colecció de Grimm, los Sis companys que van per lo mon, en lo quin se recorra á accions purament artificials, com lo de girarse una mica mes ó menos lo sombrero pera que's produeixhi un vent que tot ho arrabassi; en lo nostre tot es pres de la naturalesa y per aixó presenta mes grandiositat, així es en Bufim, bufaina, qui, posat dalt d'una montanya, ab son buf fa anar los nuvols allí hont li dona la gana. Mes al ensemps qu'es així, se'n va desseguida á la hidalguía y caballerositat que's deu á la dona y Joan de l'os, deixa á sos companys pera trobar una dama encantada y lliurarla del perill en que era.
 En la Gavia d'or, es un home que pera lograr sos malevols intents, cerca sos fets també en la naturalesa y remou montanyas enteras y las escarba fins al seu fondo, cassa de tots los aucells que pe'l aire volan y pesca de tots los peixos que per la mar ne vihuen, mes al mateix temps un princep es escuder de la ignoscencia y salva de tot perill á la noya fins á ferla reyna en premi de sa virtut y honradesa. En la Perera, també es un jove que salva á una princesa encantada, mes no sens tenir de lluitar ab mils obstacles. Y sobre tot en lo Castell d'irás y no 'n tornarás, un jove sens coneixe á la noya, y per deber sols de hidalguía, 's posá á lluitá ab una fera que tot ho tenia espahordit y ab qui res ningú hi podia y no obstant ell la subjuga y mata sens gran esfors y ab molta ventura. Y aixís podriam dir de molts altres quentos: al costat de la valentía y grandiositat s'hi troba sempre lo respecte y amor á las damas, la hidalguía propia de nostra terra.
 La gracia també campeja en altres quentos com per exemple lo Claveller; lo sentit moral en altres com lo Camí del Cel, Barba d'or, la Flor del penical, la Ventafochs y altres; lo desitg de lo desconegut fill de nostre caracter actiu y empre-