Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/73

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


sos que allá encara que ab certs partides toda via lo Rey ó sos oficials fan la justicia y vos diéu que así la fan los de la Ciutat; suplichvos, señor, que no ens tingau per tan boch y molls que així tan de fásil vulgau que cregam, ho al menys que yo crega coses tan desaforades, y per só os convé, com he dit, que de asó mostréu la prova, millor que de quant así entre nosaltres ses dit, perque mes difícil es de creurer que quant ses dit.
 F. Dich altra vegada que pasa aixi com yo he contat, les paraules formals ab que asó s' prova, son aquestas y trobarles hem en una sentencia arbitral donada per Misser Grau de Palou entre lo Rey y la Ciutat, en declaració de la jurisdicció, la qual es recondita en lo Archiu de la casa del Regiment. «In omnibus aliis causis tam criminalibus quam civilibus tam in fastis principalium, quam appellationum, sive de mero imperio, sive de mixto, sive de jurisdictione existant, tam in Civitate Dertusæ, quam ejus terminis, omnimodam cognitionem et dedictionem pronuncio et declaro pertinere solummodo universitati et probis hominibus Civitatis Dertusæ, prœsente Vicario, vel subvicario, et ho Dominis Rege, Regina, Duce seu altero ipsorum presentibus et existentibus in civitate prædicta vel ejus terminis, et etiam absentibus non tantum quod Dominus Rex, Regina, Dominus Dux vel eorum alter, si absentes et etiam si in dicta civitate et ejus terminis ipsi Domini vel eorum alter presentes fuerint, nullo modo se possunt intramittere de eisdem,» y encara dixo corre aquesta sentencia per altres paraules que acumulen lo negoci, mes les que he dites son les sustancials y fundamentals; donchs quem dieu en asó señor D. Pedro, restau satisfet?
 D. P. Dich que estich en gran manera maravellat del que he ohit y voldria jo molt saber perque la doná lo Compte tan llarga aqueixa jurisdicció que es cosa molt