Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/76

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


cobrarla, y aixi li posá lo mes cruel siti que may se vey sobre un poble perque com juntaren en una tots los moros de Valencia, de Murcia, de Aragó y també de Cathaluña que encara ni havia molts y ab tot que lo ambit y circuits de aquest poble sia gran com veiem á totes parts la rodaren y fins á davan lo riu li posaren una part del Camp, ja sía veritat, que per estar situada Tortosa de la manera que la veu tots temps li restá lloch pera demanar y rebrer socorro; los ciutadans novament poblats contra la porfía y furia dels moros resistiren virilment tot lo que pugueren, pero perque lo negoci se estraña masa que los moros obstinats un punt no deixaren de posar á la mísera ciutat determinaren los ciutadans de emviar per socorro al Compte que com he dit era á les hores en Urgell, lo qual los respongué que en ninguna manera podía pera les hores socorrerlos per trobarse com se trobava tan oprés en les conquistes de allá que per só ells mateixos se donasen cobro y reparo ab la millor forma que puguesen que ell no podia fer mes.
 D. P. Que crua resposta fonch aqueixa, y que dolorosa de qui esser de oir en tan gran necesitat.
 L. Ya veu que tal estaria la pobra gent oin tan seca y tan crua resposta de son Señor en qui tenien posada tota sa esperanza los ciutadans entre lo desengany del Compte, y vist lo poch remey que de altres parts podien aver, considerada la gran necesitat, juntaren son consell, y aprés de molts diversos parés que allí se practicaren determinás, que (puix sustentar no podien ab ses propies forses, y de les del seu Príncep y Señor no podien ser socorreguts, y considerada per altre part la porfía y amenaza dels enemichs nols pendrien á mercé, per estar queixosos de ells, per certs mals tractes que los moros pretenien haver rebut dels christians en la presa de Tortosa, recelanse que si á les mans dels enemichs venien serien