Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/78

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


era obra de christians, y que pensassen que Deu tot poderós, ne restaria molt de servit, que essen tan misericordiós desconfiassen aixi totalment de la misericordia y omnipotencia sua y que si altres pobles en España havien seguit tan cruel y astrós parer, que eren estats infels y sens fé, los quals posaren tota sa benaventuranza y gloria en les coses mundanes; mas que á ells convenia considerar, que eren christians als quals encara que per llurs pecats algunes vegades nostre Deu los persegueisca, pero que nols desampara pera sempre, y finalment conclogueren que elles havient pensat una cosa pera remediar los mals que tenien de sobre, molt bona y molt convenient, y era: que totes elles se armarien y pujarien á les murades ab llanses y altres armes vistoses y de ferro, y ab moltes banderes y atambors, farien gran vista y soroll de gen de guerra; y que los homens per altra part tot en un temps molt ben armats y determinats, ferissen en los enemichs que tenien lo siti en la part de San Juan, lo qual per esta jornada fonch dit del Camp, com vuit se diu; pero que abans que assó se fes, llansasen dos homens al Real dels enemichs, com quels enviasen en altres parts ab lletres, los quals se deixassen ab disimulada forma per los moros, y aquestos publicassen, com en aquella nit era entrat gran socorro dins la Ciutat, y que fento aixi, elles tenien ferma esperanza en Deu, que haurien cumplida victoria.
 D. P. Maravellós pensament per sert: par que fos com lo ardit que tingueren los grechs pera perdre á Troya quan deixaren lo Paladion, llansant pera declarador de son propósit fingit á daquell Sinon.
 L. Es veritat, mas alló fonch pera destrucció de aquella ciutat, y assó pera salvació de aquesta. Los ciutadans oida y ben entesa la embaixada y determinació de les discretes y valeroses dones, com de part de Deu vingueren