Pàgina:Obras completas del doctor D. Manuel Milá y Fontanals - III (1890).djvu/259

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


corretgit y lo signe afegit, volent significar que 'l Ms. fou fet en 1340. Sembla que ha d'esser posterior encara que no molt (derreries del xiv?)

La versió d'aquest Ms. es sens dupte la mes antiga que tenim; es en general la mes satisfactoria y no li falta cap vers. Es la que'ns serveix de text; sols que per donarli un poch mes de regularitat (no pas molta) corretjim les paraules següents: Cobla Ia, vers 3, casall; 4, sallutacion; IIa, 3, pallesas; 9, encontre; IIIa, 4, allats? ulats? esberch; 8, naus [1]; IVa 6, tercoll; 10, contrestar; 16, comendar; Va 1, manarets; 2, lenys; 10, mestre; 12, peraules; 14, aperellats; VIa 8, axills; 17, malmanat; VIIIa 9, vexell; 11, metra; VIII, 9, E es; IX, 2, naturall; 9, enian [2]; Xa estendart; 12, flamajara; XIIa 4, prellats. Un cambi mes important se ha fet en IV, 5, posant en conte de ges res com demana 'l sentit y com porten les altres versions, encara que en aquestes no va be ab les paraules antecedents. He posat sempre et quant hi ha &. XIa 15, porta et en lletres, encara que algunes vegades sonaria millor e. La s eufónica la he colocada sempre despres de la primera paraula, v. g. es en y no e sen.

Se han regularisat les rimes en les cobles següents: Ia Hi ha tres finals en on; se ha posat sempre en o.— IIa Hi ha vuyt vegades ent; se ha posat sempre en.— IIIa Hi ha tres finals en ail y set en all; se ha posat sempre ayll.— XIa, 17, diu rays y se ha posat ray.

B.— Es un Ms. en paper qui fou del Monastir de Poblet y 's trova ara en la Biblioteca de Don Baudiri Carreras de Barcelona. Falta molt en lo comensament. A la fi diu: «Aquest libra feu an Muntaner e an Clot. E aic del libra den Clot entro á la mort del bon rey P. d'Arago. Aquets libra s'acaba an l'any de que hom comta de la nativitat de Nostro Senyor uer Deus de

  1. No crech probable que naus siga una forma vulgar de nous y aixís he posat nous com porten les altres versions.
  2. B. diu angan y C. engan.