Pàgina:Obres completes IV - La tradició catalana (1913).djvu/236

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


e moren les erbes, en axi per l'acabament quant nosaltres cerquem per nosaltres matexos crexen e multipliquen en nosaltres los defalliments nostres; mes en axis, Senyor, com per gran abundancia de pluja s'omplen les basses e les fonts els torrents, en axis quant cercam los nostres acabaments en vos tots los de falliments nostres tornan en acabaments.»
 Per l'historia de les idees estètiques té importancia el següent fragment, copiat del segon volum, en el terç llibre, on se pondera l'excel·lencia de la bellesa espiritual sobre la física, confessant-se l'autor víctima per algún temps dels frèvols atractius de la forma corporal:
 «Com hom se pren guarda en est mon quals cosas son lleges e quals son belles.»
 «… A Vos, Senyor, sia feta reverencia e honor per tots temps, que avets ordonat en endressar en tal ordinacio e en tal disposicio home que pusca ver en ulls corporals e spirituals les bellees e les llegees d'aquest mon. Plaent Senyor… en axis com ab los ulls corporals veem quals coses son belles e quals coses son lleges en les coses sensuals, en axi, Senyor, ab ulls espirituals veem en les coses entelectnals quals coses son belles e quals coses son lleges. E si als uils corporals, Senyor, es plaent cosa veer la claror del alba y de la estela jornal, y los prats y les flors y les riberes y'ls boscatges: als ulls spirítuals es plaent cosa cogitar e veer en les virtuts del home, axi com amor e paciencia e leyaltat e humilitat e pietat e misericordia. Lliberal Senyor, dreter, savi, vertader en totes coses, si als ulls corporals plau veer la bella fembra que es ben vestida e ben ordonada, als ulls spirituals es molt lleja cosa de veer ella, si tant s'es que la fembra sia… e vil e de males obres e sutzes… Amoros Senyor, en axi com los ulls spirituals son pus nobles e mellors que los ulls corporals, en axi major plaer e mellor vista es veer les coses que son belles als ulls spirituals que aquelles coses que son belles als ulls corporals. En semblant manera s'esdeve en les coses que son lleges de ver. Car molt major fastig e major pudor e major llegea es a ver a les coses que son lleges segons vista spiritual que les coses que son lleges segons vista corporal… gran maravella com pot ser que'ls homens mes amen la vista dels ulls corporals que cella dels ulls