Pàgina:Obres completes IV - La tradició catalana (1913).djvu/354

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


racional Pere Dartes, a qui nostre autor dedicà algun dels seus llibres, en la qual fa amenaces series si Eximenis no sab demostrar l'exactitut de son judici: —«Lo Rey. — Mossen Pere. Entes havem que mestre Francesch Ximenis, qui avegades s'entremet del art de astronomia, pronostica e diu que ans no passara l'any de 1400 no haura algun Rey de cristians al mon, li digats que d'açi avant se abstenga de aytals paraules sino vol provocar nostra ira sobre si… E si ell se referma que axi ho trob per la dita art de astronomia, plaurians… que venga a nos… per ço que sapiam o'ns demonstre les conclusions del judici que fa segons la dita art, ja sia que sobre totes coses sia la divinal providencia, en la qual deu cascun princep catolich segurament esperar. —Lleyda 17 de Novembre de 1391.—Rex Johanes». [1]

VI

 El Llibre dels Angels d'Eximenis, dirigit a mossèn Pere Dartes, mestre racional del rei en Joan, és el tractat teològic De Angelis, en forma popular i comuna, deixat el formalisme científic i posat a l'intel·ligencia de tothom qui sab llegir. Mes baix la ploma del nostre escriptor el tractat dels àngels adquireix un caràcter d'instrucció general, els casos i exemples, les referencies històriques, les alusions a les costums contemporanies, fan interessant la doctrina teològica i filosòfica sobre la naturalesa i les operacions angèliques, i les seves relacions amb la naturalesa divina i humana, com també l'estudi de l'estat de l'àngel després del pecat, o sía del dimoni, amb l'estudi de ses facultats i de son poder, i de sa intervenció en les coses humanes, i fins en el curs de la naturalesa. Aquest llibre curiós i entretingut fou estampat a Barcelona en 1494, el posseeix la nostra Biblioteca Universitaria, i podem dir que té els mateixos mèrits i defectes que les altres obres de l'autor. Sempre el mateix home amb els mateixos pecats.

 El Llibre de les Dònes, estampat a Barcelona en 1495, és

  1. Documents històrics catalans del sigle XIV, del Sr. Coroleu. —Barcelona, 1889.