Pàgina:Obres de Ramón Llull (1886).djvu/298

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
DE SAVIESA E PRVDENCIADIX lo sarrahi al gentil: Natura es de enteniment que aytant con subtilment enten, aytant, per son entendre, se coue mils ab prudencia; e aytant con la prudencia es major, d aytant multiplica en home consciencia, la qual hom ha dels fayliments que ha feyts contra Deu e son prohisme. E on la prudencia e la consciencia es major en home, mils se couenen prudencia e consciencia ab la sauiesa de Deu, qui totes coses sab. On si la carrera es en veritat, segons que nos crehem, major prudencia e consciencia ne hauran los homens qui passaran per eyla, que no haurien si la carrera no era, ni hom per eyla no passara. E cor ço sia veritat per que prudencia e consciencia mils se couenguen ab la sauiesa de Deu, per aço es signifficat que la carrera sia en veritat.DE AMOR E IRACVSTVMA e natura es d amor que aleuja trebayl. On aytant con les carreres de paradis son greus e ab gran afany, d aytant coue que hom sia enfortit, viuifficat, e haja fortitudo en molt amar, e que sia