Pàgina:Obres de Ramón Llull (1886).djvu/311

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


mateix infinidament en ta bonea, granea, eternitat, poder, amor e perfeccio, e en tot ço que has creat! La tua sauiesa, senyer, am e ador de totes les mies forçes corporals e espirituals. [1] A la tua amor qui no es qual vis amor, [2] ans es amor sobre totes altres amors; amor qui es perfecta bonea, [3] granea, poder e sauiesa; aquella amor tua, senyer, ador, e am; e aquella amor, e tota la mia volentat, e tota la virtut de ma intelligencia, e tot quant la tua amor me ha volgut donar, tot ho do, senyer, a seruir e a honrar e a loar ta amor tots los jorns de ma vida. Perfeccio diuina, qui sots lum e medicina [4] a totes imperfeccions, [5] e qui sots esperança de tots peccadors, e qui sots infinida per tota vostre bonea, granea, eternitat, poder, sauiesa e amor; a vos recorre [6] e a vos deman perdo, e do, e conceyl, e ajuda con pusca vos seruir, e en vos reuenir [7] los jorns que he perduts, per ignorancia e per colpa. § Cant lo gentil, ab suspirs, e ab plors, e ab vera contriccio de cor, hac adorades les flors del primer arbre, eyl ajonoyla s e soplega [8] e demana a Deu gracia e benediccio que li donas les flors del quart arbre, dient estes paraules: ¡Ha, vera fe qui tant has tardat a venir a illuminar la mia intelligencia, que los meus [9] dies qui son passats son perduts e inrecuperables! ¡Ha, fe, qui no est coneguda en la terra

  1. Edit. lat. Et illi ex totis meis viribus, tam corporalibus, quam spiritualibus, prorrigo supplices debitas et devotas preces.
  2. En otros códices: Qual vis amar. Edit. lat. Qui non habet conditiones cujuscumque amoris.
  3. Edit. lat. Qui est perfectus in tua perfecta bonitate.
  4. Metzina.
  5. Edit. lat. Es lumen et medicina ac speculum sinè ruga.
  6. Edit. lat. Ad te singularem recursum habeo.
  7. Edit. lat. Rehabere.
  8. Eyl soplega.
  9. Los mes.