Pàgina:Obres de Ramón Llull (1886).djvu/345

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


est peccador, e desesperes [1] de Deu per ço con has feyts molts peccats, adonchs est temptat e vençut, e fas [2] contra fortitudo, caritat, prudencia e justicia; cor ab fortitudo deus esser [3] fort en ton coratge [4] tant de temps tro que caritat te faça amar la misericordia de Deu, e tembre sa justicia, per ço que justicia te faça confessar ton peccat, e prudencia membrar [5] la gran misericordia de Deu. § Si tu, fill, has gran temor [6] de mort, o de esser vençut per tos [7] enemichs, o tems perdre [8] riqueses e honraments, o alcuna cosa que molt ames, e vols esser certificat d aquelles coses que tems, [9] per ço que no hajes malanança, [10] adonchs est, fill, temptat contra la intencio per que es esperança, [11] con ço per que esperança te es donada, [12] es per ço que vses de ella, e que tu te [13] confies en la ajuda de Deu; e es te meylor cosa estar ab temor e hauer esperança, que esser segur e esser sens esperança. On con aço sia enaxi, donchs, justicia, fortitudo e prudencia te ensenyen con tu hajes la primera intencio a esperança, e la segona a la malanança que sostens sots [14] esperança. E si tu, fill, creus en mes paraules, amaras la intencio per que es esperança, [15] e vsaras de esperança e de [16] les altres virtuts, per lo qual vs seras agradable a les gents e a Deu.

 1. Et desesperes.
 2. Faras.
 3. Estar.
 4. Edit. lat. In tuo animo.
 5. E prudencia membre.
 6. Has gran pahor. Edit. lat. Magnum timorem.
 7. Vençut de tos.
 8. Tems a perdre.
 9. Tens.
 10. Edit. lat. Et vis esse certificatus de illis rebus, quas times, ne habeas adversitatem.
 11. Per que esperança es.
 12. Esperança es donada.
 13. E que te.
 14. Que sofers sots.
 15. Per que esperança es.
 16. Vsaras en esperança de.