Pàgina:Obres de Ramón Llull (1886).djvu/50

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


con hom no pusca entendre totes coses, e con l enteniment sia endreçat a entendre per fe, per ço cor[1] per fe ama hom ço que no enten, e en quant hom ho ama e no ho enten, hom ho desira entendre; e per ço cor ho desira entendre, hom ho enten, enans que no faria si no ho desiraua, per aço es maniffestat que bonea e fe se couenen. E cor descreença qui descreu la veritat[2] que l enteniment no pot entendre, sia mala cosa, per ço cor es contraria a fe qui es bona cosa,[3] per aço es signifficat que si Deu es, la fe qui l creu n es major e meylor,[4] e la descreença qui l descreu n es menor e pijor;[5] e major contrarietat n es[6] entre fe e descreeença,[7] que no seria si Deus res no era. On con segons la condicio[8] del cinque arbre,[9] la major contrarietat qui sia entre virtut e vici se couenga mils ab esser, que la menor, a signifficar major virtut e[10] major vici, per ço que la virtut sia pus amable, e lo vici pus ahirable, per aço es signifficat e maniffestat que Deus es; cor si Deus res no era, seguir sia que ço per que virtut e vici menys se descouenguessen e s[11] diuersificassen, se conuengues[12] mils ab esser, que ço on mes se desuariejassen[13] e s contrariejassen.[14] E si aço era enaxi, seguir sia que virtut no n fos tant amadora, ne vici tant ahirable. On con ço per que virtut sia pus amada e vici pus desamat se couenga[15] ab esser, e

 1. Per fe, cor.
 2. Edit. lat. Et cum infidelitas quae non credit veritatem.
 3. Edit. lat. Quae convenit cum bonitate.
 4. Edit. lat. Sit major, melior et nobilior.
 5. Edit. lat. Sit minor, pejus et ignobilior.
 6. Ne seria.
 7. Fe, veritat e descreença.
 8. Les condicions.
 9. Dels cinch arbres.
 10. Per.
 11. E.
 12. Couenguessen.
 13. Descouenguessen. En otro códice: Desuariassen.
 14. Contrariassen.
 15. Couenguen.