Pàgina:Obres festives del Pare Francesc Mulet (1876).djvu/19

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

do enteniment, gran filòsof y humaniste; y en la cátedra argumentaba ab tal eficacia, que poques vegades deixaba de convencer.»
 Fon tambe molt agut y salat en la poesía, com ho demostren varios manuscrits que d'éll conserven alguns relitjosos, especialment lo titolat Desapropios. Egualment ne conserven alguns la memoria d'altres gistes aguts y graciosos ditjos del P. Mulet. D'aquest género es la resposta á lo Dean mossèn Frigola, que sent Rector de la Universitat, y trobantse Mulet argumentant en lo teatre, li digué ab molt poca cortesania:-«Acabe, P. Mulet.»—Τ aquest, ab sa natural agudea, li respongué sonrientse:—«Ja m'ho deixe, mossen Frigola.»
 Fins así arriben los elotjis y alabances que lo erudit P. Joseph Teixidor, home dignisim de tot crèdit, li rendix á lo P. Francesch Mulet, podent, per elles, quedar completament convençuts de son error tots los qu'estaben en la falsa creencia de que lo P. Mulet tan sols va serne, com si diguerem, un palurdo frarot de misa y olla, ab algun natural ingeni pera compositar versos.
 De huí en abant, tots los que, sens tó ni só, tenien format tan pobre concepte del P. F. Mulet, no podrán menys de confesar la sehua equivocació, y reconèixer en éll l'home que per oposició, lo qual algo vol dir en favor seu, vá obtindrer per dos vegades una cátedra en la Universitat literaria de Valencia, al sabí que baix la capa de son genial alegre y franch, revelava les sehues no comunes facultats intelectuals, puix que, segons lo testimoni del P. Teixidor, fon tan notable relitjós, filósof y humaniste, com predicador, catedrática y poeta.
 Debem, puix, en conciencia, ferli justicia á lo