Pàgina:Obres festives del Pare Francesc Mulet (1876).djvu/23

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 La comedia Los Amors de Melisendra que habem citat, encara que no atja conseguit ni de molt la popularitat que la tan celebrada ab lo títol de La infanta Tellina y el Rey Mataró, pera nosaltres, tant per la forma com per l'argument, sempre valdrá literàriament parlant, molt mes qu'esta, à que de prou li exedix en mérit.
 D'aquesta comedia, diu lo molt erudit En Pere Salvá y Mallen, en lo preciós catálech de la Biblioteca de Salvá, que «si be comunment los valencians la coneixen ab lo títol de La Infanta Tellina y El Rey Matarot, en lo eixemplar manuscrit en quart que'éll ne tenia, se titolaba: «Comedia famosa y nova de cent anys, Secret de peixcar tellines y traça de agafar rates», y ademes, qu'enjamay habia segut estampada per estar escrita ab prou de llibertad y contenir espresions no del tot honestes.»
 Les dos comedies referides, de les quals la primera consta de quatre jornades y la segona de tres, perteneixen á lo qu'en lo dia ne diem género bufo, y que alguns, equivocadament, ne crehuen qu'es d'invenció moderna.
 Llarch y fastidios seria pera los que llitjen estes mal tirades ratlles, si anarem senyalantne así los mols intencionats epigrames, graciosos gistes, pensaments aguts, belles imátjens, com l'anteriorment copiada, y no pochs troços de solta y fácil versificació en que les composicions del Quevedo valenciá abundetjen; y no sent altre, com hem dit já, lo propòsit qu'abriguem, que fer conèixer los treballs literaris de lo celebrat poeta de qui fins así venim ocupantnos, preferible creem feme punt y apart en este asunt, deixant en ampla llibertat als lectors pera que formen lo -seu cabal juhí sobre'l mateix.