Pàgina:Procesos de las antiguas Cortes y Parlamentos de Cataluña, Aragón y Valencia. Tomo V (1850).djvu/41

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


de peis salats de viaagre de sagins e daltres coses semblants menjadores als dits menjars pertanyents qui sens dubte de cotidiana distribucio se poran e han acostumat de reservar. E si alcuna cosa daquestes defallir veura encontinent sollicit los damunt dits comprador e sotscomprador que allo compren e en la dita despensa o reservatori reposen ab acabament. E aquestes coses totes lo dit museu en sa diligent e feel custodia haja e tenga e a nos sagrament e homenatge axi con los cochs a nostres menjars appareyladors destinats fer sia estret. Los nostres sobrecochs apres los majordomens en les coses tocans son offici a ell davant esser regonega.Del Manucier.


 Cor refeccio de cors human requer totes coses al menjar de aquell no solament que sien appareylades ans encara per peces congruens segons la condicio dels menjants en temps e hores degudes esser aministrades: per ço varietat de officis per raho nos enduu quel regiment de aquelles diverses persones cometam per tal que aquells segons ques cove a hores convinents mils pusquen esser servits. Perque engir del servey de nostre palau real duem aordonador que sia una bona persona jove e avista que per lonchs trebayls no sie agreviada la qual menucier sera appellada qui quan los menjars seran appareylats e nostres domestichs seran a taula apres que als nostres sobrecochs les viandes per ells a nos portadores seran liuradores encontinent en lo palau ensemps ab lo museu qui les carns els peis portara tro al dreçador