Pàgina:Proverbis árabes (1891).djvu/13

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 Amich leyal castell reyal. Quil pot trobar bel deu guardar.
 Aquell pert justament qui es necligent.
 Si vols esser astruc ven lo vell et comprel novell.
 Be es orp qui per arer no veu.
 Assats es desastruch qui no ha que menuch.
 Tot hom ha amargura del dan de sa figura.
 Tota cosa vedada sol esser desigada.
 Axi com bon Rey es semblant a voltor enfre moltes guifes axi avol Rey es semblant a guifa entre molts voltors.
 Si oradura fos dolor per tot hoirets plant e plor.
 Si sabia hom la pedra en que deu enceptar faria la hom desar.
 Si l estornell havia seny no faria niu en lo carabaça.
 A ton enamich apagali el lumener si mes de mal no li pots fer.
 Tal es ardit entorn ça lar qui es volpey al campejar.
 Si a ladre tengues prou sagrament ab lalcora anara en la ma.
 Ab res no metja hom tan be oradura com fa ab oradura.
 Mal hom nos vol a Deu comanar sino cant ou tronar.
 No ha hom seny tro la comprat ne es hom savi tro que es escarmat.
 Tart es negun niu menys dun ou avol.
 Aquell loa l mercat qui y ha guanyat e aquell les noces qui be y ha menjat.
 No es tot veritat ço qui en noces es comptat.
 Malaltia ha de que no pot guarir qui creu tot quant hou dir.
 Nos sona be alduf dejus flaçada.
 Entre presit e emblist no ha cor agençament de parala.
 Tart sostrau hom la veritat sens I. poquet de falsetat.
 Hom congoxos no mol en moli nel ama son vehi.
 De muller a pendre mal consellar sen fa ab cell qui non ha.
 No deu hom dir al Rey senyer com be ne com havets estat mas que Deus li do bona vida e sanitat.
 No paga un deute ab altre sino Reis.
 No es durable la legra daquest setgle.
 No sona trompes hom vençut.
 Cavall tabaler no sespaventa per brugit de pell secha.
 Ca ligat no caça be. No caça be estor dejus aguila.
 No caça ca per amor de Deu. No veu lop carn salada.
 No ha fam ensenyament gran ne fret continent.
 Nos desix hom d amich per un defalliment.
 Qui quer amic senes defalliment null temps lo trobara ne estrany ne parent.
 No es tot cavaller Rotlan ne tot negre pebre ne tot blanch sagi.
 Ladonchs deus batre ferre can es calent e emprar gran hom cant es de bon talent.
 No son tots ferres cells qui ha cares negres Ne metges acabats tots cells can nom maestres.
 Con mellor es lo drap pits hi esta sutzura.
 No te hom leo cor en preso ne met Deus en son carçre cor Farao.
 En vexell pus es ple no hi cap re E qui es plen de mals no hi cap als.
 Qui ves lo cel escup sobre la faç li torna.