Pàgina:Regles de Bona Criança (1889).djvu/10

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.

sos conujts, ha coujnent vy, e daquell pren coujnentment sens exces comunament; els angleses e alamanys non beuen comunament, ans beuen ceruesa, e medo o pomada, o altre abeuratge luny de vy, e los ffranceses e lombarts fan gran acces del vy. Donchs, deyen aquests, appar que los catalans ho facen mjllor.

La iiija raho que allegauen si es: car deyen que catalans tallen la carn netament e polida guardant li lo tall, quis varjeja per diuerses carns en diuerses maneres, e la menjen en tallador netament; e les altres nacions axi con ffranceses, alamanys, engleses e ytaljchs ne fan troços, e tayllant dels dits troços vn poch ab son coltell, contracten la carn ab les mans acada uegada quen prenen e posen les dauant en vn poch de pa, e solament sen hi posen yn boci, e han a posar la sal en altre poch de pa, e sullen lo pa e la toualla, per força, en son menjar, les quals coses son fort miserables e sutzees. Donchs mils ne vsen catalans.

La va: car los catalans menjen prinier last, e puys la olla, la qual cosa es prouada damunt esser mjllor e pus sana costuma, e pus profitosa que la contraria. Com donchs les altres nacions facen lo contrari, seguexse que mils ne vsen los catalans.

La vja: car catalans sis uol comunament, sis uol conujts, no han carn en quantitat molt superflua ne excessiua, jatsia que haien prou e habundantment; mas altres nacions ne fan tan gran exces, e de tantes maneres, que es fadea e cosa fort inutil e vana.

La vija: car los catalans tostemps menjen seent en taula alt; mas castellans seen en terra, e altres nacions per altres ujes fort jncongrues. Donchs mjls ho fan los catalans.

La viija: car catalans menjen fort nodridament e honesta; mas altres nacions menjen axi orreament e mal nodrjda, que es error et legea quiu ueu.

La ixa: car catalans son comunament contents de menjar dues uegades lo dia; mas les altres nacions noy tenen cap ne centener, ans nj ha qui de njt se leuen a menjar, axi com alamanys, e altres beuen sens manera, axi com los ffranceses.

La xa : car altres nacions uan a menjar ab gran brogit, e