Pàgina:Sanch Nova (1900).djvu/20

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada. Quan visitá la Inglaterra, trobá la qüestió irlandesa en un de sos períodos de major agitació. El gran Parnell, ab son talent y'l poder de sa paraula, alsava'l cor d'aquell poble oprimit, demanant la reforma de la lley electoral y l'abolició de la Iglesia oficial anglicana, ventatges que no lográ sinó més tart.

 El geni d'en Ramon era aposta pera entusiasmarse ab la causa d'aquell poble, ja de sí simpática á tota la joventut europea, majorment impresionat per certes ressemblances que observava entre Irlanda y Catalunya. Feu causa comuna ab el poble, resultant aquell período de sa vida una mica tenebrós, embolicat ab conxorxes y conspiracions fenianes. En les bullangues que s'armaren en 1865, ab motiu de la supressió del Habeas Corpus, barrejat entre'ls estudiants de Dublin, anava á capgirells ab la policía. Arrestat, passá un mes de calvari, confós entre una turbamulta d'aventurers italians y francesos, fins que per fí fou espulsat del territori inglès.

 Sembla que aquest final de la seva calaverada li fou molt desagradable, contribuhint en gran manera á ferli pendre la resolució de retirarse á sa patria, deixantse d'aventures perilloses per causes agenes y complexes, majorment concebintne de propies y ben definides; tant l'impresioná la idea de perdres miserablement entre gent desconeguda y fins per molts conceptes poch recomanable.