Pàgina:Sanch Nova (1900).djvu/234

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


príncep podría honrarse ab la seva má. Y, no obstant y això, no he cregut tan gran despropòsit patrocinar les pretensions de mon nebot que, apart del afecte que li tinch per la sanch que porta, no es pas un partit d'escarnir. Les qualitats materials, vostès les han pogudes apreciar, y de les morals, fins ahont vostès no alcalsin, ne surto jo per fiador. Es jove, actiu y treballador; amo d'un patrimoni que, si be no es comparable ab el de Serra Bruna, es de lo melloret que hi há en aquella plana, ben sanejat y lliure de cargues. Jove, ab salut de ferro, rich y ab títol acadèmich, no dubti que pot mirar un poch amunt y trucar á moltes portes, ab la seguretat de que no serían pas sordes.

 —Si no es pas això, senyor Rector, —digué don Eudalt, apurat pera, surtir del fanch ahont se trobava,— si no es pas això; si jo no discuteixo pas les qualitats y'ls mèrits de son nebot. Ell es tan jove, tan guapo, tan sabi y tan rich com vulgui y pot aspirar á molt més que á la meva filla. Jo lo que vull dir es que no fa per la Montserrat ni aquesta fa per ell. En una paraula: no es el seu nebot el gendre que á mí'm convé.

 —Mossen Joan arronsá humilment les espatlles, plegá les mans y respongué:

 —Això darrer son comptes de vostès. Ja he dit al principi que no venía pas á posalshi cap