Pàgina:Sanch Nova (1900).djvu/295

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


de tall y molts no parlavan sinó de fer mal. Sols alguns, més pacífichs, senyalaren temperaments de prudencia, que prompte foren esvahits pels folgosos parlaments del Cerdá, qui exposá son plan, qu'al moment fou aprobat.

 Se formaría una pinya ben compacta ab totes les besties grosses, avansant dret á la jassa; essent á convenient distancia se llensarían com un allau y á tall de boig contra les remades enemigues, empenyentles fins al terme.

 Veritat es que la vacada del senyor era més nombrosa, componentse de més de sis cents caps y la llur no arribava be á cinch cents, mes en cambi disposavan de doble número de gent y més decidida, y de mellors cans pera mantenirla ben collada, com també en ella hi eran els toros en major proporció. Se refiava, donchs, de la major cohessió y resistencia y de lo qu'ell ne deya justicia de la causa, qu'en realitat devía traduhirse per l'atreviment de la agressió, pera sembrar el terror en les files enemigues, en les que contava ferhi disbarats. Aixís comensaren á marxar á bon pás.

 Al esser á les envistes de la jassa de Cortils, vegeren com s'atansavan tres homes qu'aviat reconegueren per en Pòbul, el Jutge de Pau, acompanyat de dos Guardies rurals. Portava un paper á la má, que mostrava desde lluny alsant els brassos, vegent que'ls terralloners, sense ferli cas, arriavan més la vacada, apre-