Pàgina:Sanch Nova (1900).djvu/418

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


que sigui, que'l nom poch té que veure, sinó que deveu aprofitarla, ja qu'avuy es la única autoritat que hi há, mes formèula vosaltres mateixos, no hi fiquèu ningú que no tingui res per perdre, mal no sigui més que la vergonya, y designèuse vosaltres el president, no consentint que sigui aquest que's nombri á sí mateix. No les deixèu tampoch aquestes armes (de les llargues parlo, que tota aquesta altra porquería anirá al femer), però empunyèules, ab cor honrat y no pera fer foch contra vosaltres mateixos ni per mor del sòu, sinó per l'interès del comú, que quí sab si us fará prou menester. La unió no us fará may nosa peti com peti aquest daltabaix, perque si no son prou forts pera repelir les imposicions de fora, sempre ho sereu pera fervos respectar.

 Ben preparats ab aquests rahonaments, que anavan assahonats ab observacions y reflexions de bon sentit, entrá de ple en l'obgecte de la convocatoria. Els esplicá que don Eudalt, qu'havía obrat sempre per un mal entès punt d'honra, cansat de guerra havía obert els uys á la rahó y escoltat els consells de tota la familia y dels que li volían bé. Que l'havía revestit á n'ell de plens poders pera proposar un arreglo, qu'acte seguit els llegí en mitj d'un silenci sepulcral, y qu'en resum venía á dir:

 —Cal reconèixer que hi há faltes graves y leves de part y altra y que'ls agravis y'ls perju-