Pàgina:Sanch Nova (1900).djvu/478

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


qu'ab les oreyes, doná varies disposicions sobre son enterro y fins sobre la roba ab que'l devían amortayar, la qual roba's feu ensenyar, no sense que'l pobre Ramon sentís esgarrifanses de cor.

 Seguidament els preparatius prengueren un carácter d'execució qu'acabá d'aterrar al pobre jove. Fou portada als peus del llit una taula ab cuberta negra y sobre d'ella un Sant Crist entre dos ciris encesos y'ls asperges ab un perolet d'aygua beneyta, y mossen Isidro comensá á llegir les recomanacions de l'ánima ab veu reposada y solemne, marcant una especie de ritme que s'acompassava perfectament ab la respiració del malalt, que s'anava fent més anhelosa y adquiría un sò metálich. En Ramon, fent esforsos de flaquesa, li donava de tant en tant, ab una cullereta, unes gotes de cordial que'l pacient engolía per esma. Desde allavors ja sols se feya entendre per medi de estretes de má. Son cap descansava aplomat sobre'l coixí y'ls brassos, estirats al llarch del cos, geyan sense moviment, com no fos alguna qu'altra convulsió que sentían mossen Isidro y en Ramon, qu'un á cada espona del llit tenían les mans.

 De temps en temps l'exhortant deixava'l llibre y allavors les exhortacions li eixían del cor, expontánies y patètiques, versant sempre sobre'l ben entès de qu'era mossen Joan un