Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/58

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

LA CINTA DAURADA
 { \tempo \markup {\italic Moderat} \time 2/4
 r4. a'8 d'4 d'8 b' a'4 g' c'' c''8
 a'8 \bar "|" \break d''4 d''8 b' a'4 g' c''4.

 a'8 c''8. (b'16) a'8 b' \bar "|" \break g'4. a'8 f'4 g'8
 a'8 c''8. (b'16) a'8 b' g'4 a' \bar "|" \break g' r8

 a'8 c''8. b'16 a'8 b' g'4. a'8 \bar "|" \break f'4 g'8
 \bar "" \noBreak % separació
 a'8 c''8. d''16 c''8 b' g'4 a' g'4. \bar "||"
 }
 \addlyrics {
To -- tes les Mar -- gue -- ri -- de -- tes
se vo -- len ca -- sâ‿a -- quest any.

Ai! tris -- ta de mi, més tris -- ta,
que‿hau -- ré d'es -- pe -- râ‿un al -- tre‿any.

 A so -- ta d'u -- na‿o -- li -- va,‿o -- li -- va,
 a so -- ta d'u -- na‿o -- li -- va‿un ram. 
}