Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/68

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

MARGUERIDA DE CASTELLTERSOL
 { \key f \major \tempo \markup {\italic Mogut} \time 2/4
  r4. f'16 a' | c''8 c'' c'' c'' | \bar "|" \break d''16 (c'') a'8 r8
  f'16 a' | c''8 c'' c'' c'' | \bar "||" \break \time 3/4 d''8
  c''16 bes' a'8 g' a' bes' | \bar "||" \noBreak \time 2/4 a'16 (g') f'8~ f'4~ \bar "|" \break f'4 r4
  a'8. f'16 d'8 d' | g'4 a' | f' r4 \bar "|" \break
  a'8. f'16 d'8 d' | g'4 a' | f'2~ | f'4 r8 \bar "||"
  }
 \addlyrics {
U -- na can -- çó s'ha dic -- ta -- da
a tren -- ta de Ju -- li -- ol,
de les mi -- nyo -- nes bo -- ni -- ques,
de les de Cas -- tell -- ter -- sol.
De les de Cas -- tell -- ter -- sol.
 }