Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/97

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.


LA DIDA

 { \key f \minor \tempo \markup {\italic {Molt a poc a poc}} \time 6/8
   r2 f'8 g' aes'4 aes'8 g'4 bes'8 \bar "|" \break aes' (g'4~) g'8
   \bar "'" \noBreak % pausa de respiració
   g'8 aes' bes'4 aes'8 g'4 f'8 \bar "|" \break e'8 c'4 r8    % el bon rei ...
   f'8 g' aes'4 aes'8 g'4 bes'8 \bar "|" \break aes'8 (g'4~) g'8
   \bar "'" \noBreak % pausa de respiració
   e'8 f' g'4 bes'8 aes'4 g'8 \bar "|" \break e' f'4~ f'8 \fermata \bar "||"
 }
 \addlyrics {
 A ca -- çar n'és el bon rei,
 el bon rei i la re -- gi -- na.
 No ro -- man nin -- gú‿al pa -- lau
 si no l'in -- fant i la di -- da.
 }