Pàgina:Un Fandanguet en Paiporta (1867).djvu/28

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
—26—
entre cól y cól..... lletuga.

Esta..... en oir un repic
per res pasa pena negra.

Marieta. Com sé que vostè s'alegra,

per això balle y em ric.

Tio Pere. Y tinho sempre present:

mentres en ton pare vixques,
con tal que tú et divertixques
yo estaré també content.
 Ara.... si es madura un novio,
y t'aconsellen que el cullgues,
pera mí serà un agovio,
pero tú.... fes lo que vullgues.
 Pues si sempre t'ha volgut,
y en tú tot meu trobe fet,
no es chust que em prive de un net
per no tindre el cuarto brut.
 Sért es que viuré en treball,
y no será estrañ que em penche,
si vech que aplega el domenche
y en ma casa no hiá ball.

 Pren ara Casimiro la levita y el tros de violi que li queda, colocantse al costat del Tio Pere, acaba la festa dient:

 Entonses, cridem á mí,

que, á falta d'atra visita, encaixantme esta levita,
men vindré en lo violí.
 Y despues que en aigua.... y vi
escurém plats y casoles,
asi dins els dos a-soles
ballarán, com chics d'escola,
Casimiro Sardinola
y el só Pere Cabrioles.

 CAU EL TELÓ.