Pàgina:Viatge a l'Infern d'en Pere Porter (1906).djvu/40

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.


SS Gaietà Vidal de Valenciano que viu encara 1 record de la mateixa, ho pro* varia també 1 nombre de copies que posseeixo. Mes, existia realment aquesta relació en el llibre d’Antist? Podria per ell saber-se l'any en que tingué lloc Y espantós viatge? Consultats els bibliògrafs valencians Xime* no i Fuster, trobo lo següent: en el catalec del primer, Escritores del Rey no de Valencia (1747), volum I, pag. 367, «en el archivo de dicho convento (el de pares predicadors de la ciutat de Valencia) he visto un Ms. suyo (d’Antist) muy curioso, con este título: Memo ria de coses senyalades que se han seguit en la present Ciutat y Regne de Valencia, comensant en el mes de Agost del any /555, fol.» De mo ment pot notar-se la diferencia que existeix en el tito!, tal com el transcriu en Ximeno i segons el porta en Balaguer. Però tampoc es exacta la noticia donada per en Ximeno, perquè, segons diu en Fuster, Biblioteca Va lenciana (1827) volum 1, pag. 134, fou autor del manuscrit en altre Antist, lili d’aquell a qui Ximeno l’atribueix. En efecte, existí un Gaspar Antist, que fou doctor en Drets i advocat de Valencia, al qui en Pany 1500 el rei en Ferran el Catòlic nomenà jutge priva tiu i protector del real convent de pares predi cadors. Ha de presumir-se que, havent meres cut tal distinció en l'ultim any del segle XV,