Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/10

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
6
viatjes per áfrica y assia

per escrit: se posá en relació ab los principals sabis: se vá fer á Londres ab prou número d' instruments pera las observacions de sos viatjes. Va escriure la historia descriptiva d' aquest viatje preliminar, y acompanyat del sabi naturalista D. Simó de Rojas Clemente va fer una magnífica colecció d' historia natural que deurá trobarse en la real cambra. Desde Lóndres passá Badia á Cadiz per mar, y desde aquest punt enviá á la Cort sa colecció feta á Europa.
 Lo 29 de Juny de 1803 entrá Badia á Africa desembarcant á Tánger. Tot seguit que Badia entrá á Africa 'l gobern va tenir per convenient cambiar l' objecte de sos viatjes que de cientifich passá á ser politich: pera qual desempenyo va estarse en lo regne del Marroch fins al mes de Octubre de 1805 viatjant per tot lo regne y atravessant duas vegadas lo desert de Angat. La revolució del Alger succehida en aquell temps privá á Badia de passar á Llevant per terra. Lo 13 d' Octubre de 1805 sortí per mar cap á Trípoli de Berberia. Arrivá á Trípoli 'l 9 de Novembre de 1805 y sortí d' aquest punt cap á Alexandría 'l 26 de Janer de 1806. Los erros del capitá y las borrascas lo portáren de cop á la Morea y després á Xipre ahont desembarcá. Vista tota la isla de Xipre passá á Alexandría á qual port arribá á 12 de Maig de 1806. Lo 30 d' Octubre sortí pera 'l Caire, pujant lo Nil y arribá á dita metrópoli á 9 de Novembre. Sortí del Caire pera la Mekka á 15 de Desembre de 1806. Al punt de la mitja nit del 22 al 23 de Janer de 1807 entrá Badia en la Mekka, suprema capital del islamisme, essent lo primer cristiá que hagi penetrat en tant terrible lloch, després de dotze sigles que hi ha mussulmans. Lo dia 2 de Mars sortí Badia de la Mekka. Torná al Caire, hont va ésser rebut triunfalment en 14 de Juny. Passá á la Assiria, hont visitá los Sants Llochs, entrant á Jerusalem lo 23 de Juliol: á Hebron lo 25: á Betlhem lo 26, y á Nazareth lo 7 d' Agost. Passá després per Damasch y Alep; atravessá tota l' Assia menor y entrá á Constantinopla lo 21 d' Octubre. Lo 7 de Desembre de 1807 sortí de dita ciutat, y, atravessant la Turquía europea, Valakia y Alemania entrá á Viena lo 14 de Janer de 1808. Lo 24 de Febrer sortí de Viena y, arribat á Munich, se vejé atacat de greu malaltía biliosa que 'l tingué á las portas de la mort per espay de un mes y mitj. Seguint després sa via entrá á Paris lo Diumenge de Pasqua de Resurrecció, dia 17 d' Abril de 1808, ab lo que tancá lo cercle de sos viatjes, havent ja estat anteriorment en aqueixa capital á sa sortida d' Espanya. Lo 4 de Maig sortí de París, y arribat á Bayona en 9 del mateix mes vá ésser