Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/114

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
110
viatjes per áfrica y assia

parli de Hadj Edris deu entendrers del fill, á no ser que 's designi expressament al pare.
 Los dos ab sas familias respectivas viuhen en una mateixa casa. Hadj Edris Rami te la meva edat. Son carácter apreciable, la rectitut de sos principis, y sa fidelitat may desmentida han fet d' ell mon millor amich. ¡Tantdebó sia tan felís com jo desitjo, y pugui contar tants anys com virtuts!
 L' endemá de ma arribada á Fez, vaig rebre visita dels principals scherifs de la tribu d' Edris, y altras moltas de la ciutat. En aquestas visitas las preguntas eran innumerables, las observacions infinitas, com també 'ls informes y noticias que demanavan als meus criats per tots los medis imaginables: los hi feyan sufrir verdaders interrogatoris ab relació á ma persona; mes los importuns preguntayres quedaren tan satisfets de las respostas dels meus, que abans de passar lo segon dia ja m' havian besat cent vegadas la barba, y 'ls més distingits me demanaren la gracia de dignarme contarlos en lo número de mos amichs.
 Los Edris, enamorats de son hoste, pensavan tenirme molt temps, y no escassejavan res pera ferme agradable la permanencia; pero com jo no estich be sino á casa meva, 's vegeren precisats á buscarmen una, y al cap de pochs dias vaig anar á habitar la que m' havian disposat, que era hermosíssima. Se trobava á Fez lo prímpcep Muley Abdsulem, y l' endemá de ma instalació vaig anarlo á veure. Aquest august y respectable vell m' omplí de caricias, y m' encarregá moltas vegadas que hi anés cada dia. Li vaig prometre y ho he cumplert casi sempre.
 Lo despotisme que pesa desde tant temps sobre aquest imperi, ha reduhit als habitants á la costúm d' amagar son diner, y adoptar tant en sos vestits com en los mobles de sa casa tot lo que pot contribuhir á dissimular sa riquesa, de manera que ningú gosa á donar la més lleugera mostra de luxo, per rich que sia, excepte 'ls parents propers del sultá y 'ls scherifs Edrissi, que gosan de més llibertat en aquest punt, y que de consegüent no temen vestirse y tenir la casa més be que 'ls demés. Mos amichs notavan en mí un sistema contrari al del país, puig acostumat al luxo oriental de cap modo m' acomodava subjectarme á la mesquinesa de Fez. Tremolavan