Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/174

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
170
viatjes per áfrica y assia

 Muley Soliman, sultá actual, té tres germans, que son: Muley Abdsulem, lo más gran de la familia; Muley Selema, qui després d' haver combatut contra son germá y sigut vensut per éll, s' ha retirat al Caire, hont arrastra una existencia miserable, y Muley Moussa, que resideix en Tafilet, y allí passa sa vida en lo més gran desordre.
 Muley Soliman está bastant instruhit en la ciencia de la relligió, puig es fakih ó doctor de la lley: per aixó es més devot que 'ls demés y passa gran part del dia en oració, vestint ordinariament un hhaik bast, menyspreant tota mena de luxo, é inspirant semblant esperit de relligiosa rigidés á sos súbdits. Aixís es, que a escepció de Muley Abdsulem y jo, casi no hi ha ningú que s' atreveixi á desplegar ó manifestar la més lleugera apariencia de luxo.
 A consecuencia d' aquest principi, ab prou feynas se vejé Muley Soliman tranquilament assegurat en lo trono, després de vensuts sos germans, un de sos primers cuydados fou manar arrancar totas las plantacions de tabaco que existian en l' imperi, y ab las quals se mantenian alguns milers de familias. Encar que la lley no prohibeix expressament l' ús del tabaco, com lo profeta no 'n gastaba, los rigoristas casi ho miran com una profanació. No obstant Muley Abdsulem ne fa bastant ús, y 'l mateix Muley Soliman també una vegada que altra. Entre los habitants te poch ús, fora dels ports y la gent de mar.
 Lo mateix principi es també causa de la repugnancia que té en comerciar ab los cristians. Está sempre temerós de que las relacions ab los infidels acabin per corromprer y pervertir als fidels creyents. Semblant modo de veure las cosas, fá tan difícil tota relació comercial, que hi ha personas que podrian carregar convoys enters de grá, y casi no tenen pera viurer per la impossibilitat de vendrel fora. Es una nació en que no existeix la propietat, essent lo sultá amo de tot, en que 'l home no té la llibertat de vendrer ó disposar del fruyt de son travall, en fi hont no se n' hi deixa gosar, ni mostrarlo á sos conciutadans. Ab aixó es fácil coneixer la causa de sa inercia, embrutiment y miseria.
 He copiat l' arbre genealógich de Muley Soliman, qual original me confiá ell mateix. Pujant desde éll fins al profeta, guarda l' ordre següent: