Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/213

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
209
ali-bey el abbassí

 En lo barco que 'm dugué de Laraisch á Trípoli en Octubre de 1805, hi havia un negociant del Marroch, anomenat Sidi Matte Buhlàl, que havia viscut molts anys en Tombut ó Tombuctu, y altres paissos del Sudan ó de la Nigricia, ahont feya 'l comers en companyía d' un germá seu.
 Dit Buhlal era aixís mateix germá del cheick, nombrat per l' emperador del Marroch pera gobernar la caravana de la Meca, si las circunstancias políticas haguessin permés fer lo viatje. Era home sensat, d' uns quaranta anys, y de conducta molt arreglada, en extrem verídich, bastant rich, y que no tenia cap antecedent pera sospitar que jo tingués motius de procurarme noticias sobre l' interior d' Africa. Totas aquestas consideracions reunidas, m' obligan á donar la més entera confiansa á sas relacions, y 'm fan creurer que nó m' enganyá, puig no hi tenia interés. Havent tingut varias conversas ab dit comerciant en la travessía, las vaig fer recaure alguna vegada sobre l' interior d' Africa, y d' aixó resultaren las noticias següents:
 Tombut es ciutat gran, molt comercial, y poblada de moros y negres.
 La familia regnant en Tombut es la d' un emperador del Marroch que feu una excursió en lo país, y qual nom es molt respectat.
 En Tombut gosava Buhlal molta més llibertat que en lo Marroch. Tenia sempre pera son servey y ús gran número de negras, que prenia, deixava ó mudava segons son capritxo; lo qual havia alterat algun tant sa constitució física, y li havia ocasionat moltas malaltías.
 «Tombut se troba á igual distancia del Nil-Abid (Nil dels negres, ó Níger) que Fez del Wad Sebú, es á dir, á una lleuga llarga ó duas curtas.
 «Dit riu se dirigeix cap á llevant.
 «Lo Nil-Abid es ample, y tots los anys, durant l' estació de las plujas, surt de mare inundant lo pais com lo Nil d' Egipte, de manera que sembla llavors un bras de mar.
 «Los negres navegan per ell ab barcas de singular construcció. No tenen claus, y totas sas parts están unidas ab cordas de palmas.