Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/309

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
93
ali-bey el abbassí


CAPITOL X
Llachs Mahadie y Mareotis.—Habitants d' Alexandría.—Música.—Correspondencia.—Clima.—Notas históricas.—Firma del capitá baxá.

 He dit ja que la rodalia d'Alexandría se troba circunscrita y casi aislada per lo mar Mediterrá al N., y per lo llach Mareotis al S.
 Antigament s' omplenava aquest llach ab l' aygua del Nil; mes havent sigut tallat cap á la segona época lo bras Canópich, com també lo canal que venia de la part superior, y careixent de comunicació ab la mar y ab cap altre riu, s' aná evaporant de mica en mica, y quedá transformat en un camp fértil y cobert d' habitacions.
 Lo mateix succehí ab lo llach Mahadie, encare que estava resguardat dels cops del mar per una forta muralla que s' extenia desde la part de llevant fins al fons de la badía d' Abukir.
 Ab lo temps també 's trencá la resclosa del llach Mahadie; l' aygua inundá lo lloch que ocupava, y com han deixat que s' anés malmetent la obertura del dich, es ja impossible restituhirlo á son estat primitiu.
 Los llachs Mahadie y Mareotis están separats per una llengua de terra molt estreta, per la qual passa lo canal d' Alexandría, y que tallaren los inglesos en temps de la espedició francesa. L' aygua del llach Mahadie que ve del mar, s'estengué per lo terreno que abans ocupava lo llach Mareotis y cent cincuanta aduars quedaren negats perdentse molts milers de mojadas de terra vejetal. De resultas d' aixó Alexandría se troba privada d' aygua potable.
 Per una fortuna singular, lo célebre Genib-Effendi, tres