Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/368

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


'ls wehhabis dominan en lo país, tothom s' afayta ben be 'l cap. Me vaig veure, donchs, obligat á deixar caure 'l meu á las mans del inexorable barber.
 Ja era prop de punta de dia quan haviam cumplert aquestos primers debers: llavors me digueren podia retirarme á disfrutar algun repós; mes com no faltava molt pera la hora de la oració del matí, vaig preferir tornar al temple, ab tot y ma debilitat y fatiga, y no vaig entrar á casa fins á las sis.
 A mitj dia vaig tornar al temple pera la oració pública del divendres, després de donar segona vegada los set toms de la Kaaba, resar una oració particular, y beure molta aygua del Zemzem.
 L' endemá, 24 de Janer de 1807, 15 del mes de dulkaada, l' any 1221 de la Héjira, s obrí la porta de la Kaaba, lo qual no 's verifica sinó tres vegadas al any, y en diferents dias. La primera vegada es pera que tots los homes que hi ha á la Meca puguin fer sas oracions en l' interior; la segona, que 's verifica al dia següent, pera las donas; y la tercera, cinch dias després, se destina á rentar y purificar la casa de Deu. Per aquesta rahó los pelegrins que ordinariament no permaneixen á la Meca més que sis ó vuyt dias en la época de la pelegrinació d' Aarafat, tornan á la seva terra sense haver vist l' interior del temple.
 La porta de la Kaaba está situada sobre la fatxada del NE., á poca distancia de la pedra negra, y com á uns sis peus d' elevació sobre 'l plano del gran pati del temple. Pera entrarhi se coloca fora una bonica escala de fusta, que duhen sobre sis corrons de bronze.
 Aquest dia me conduhiren al temple, y com hi havia una gentada inmensa, me feren sentar en una especie de menjador hont hi ha la guardia de la Kaaba, devant de la pedra negra. Dita guardia 's compon d' eunuchs negres.
 Havent disminuhit la gentada, alguns guardias y mon guía me conduhiren á la casa de Deu. Tingueren molt cuydado en ferme posar lo peu dret en lo primer grahó de la escala.
 Entrat en la Kaaba, vaig ser conduhit directament al ángul que mira al S., hont permaneixent en peu, ab lo cos y cara arrimat lo més possible contra la paret, vaig resar una