Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/514

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada. Las tres naus de la esquerra, á la entrada del temple, se troban tancadas per una paret una mica més alta que la estatura d' un home: es l' indret destinat á las donas.
 Sostenen la cúpula quatre grans archs apoyats en pilans quadrats, que tenen hermosas columnas de marbre blanch y negre empotradas á sos diferents costats. Dita cúpula es esférica, ab dos rengles de finestras, y adornada ab bonicas pinturas y daurats arabeschs. Son diámetro es igual al de la nau del centre.
 Entre la cúpula y la paret del fons hi ha un espay de prop de vuyt peus, hont se coloca lo Monbar ó tribuna pera la predicació dels divendres.
 Se veu en la paret del fons lo Mehereb, ahont se coloca l’imam pera dirigir la oració: aquest nitxo's troba adornat d’ un frontispici revestit de diferents marbres bonichs, y entre ells los més notables son las sis petitas columnas de marbre roig y vert que adornan la entrada.
 Las naus colaterals de la cúpula estan sostingudas per columnas de marbre blanch y negre, de la mateixa especie que las que sostenen los archs del mitj. Lo bras que 's desplega cap á la esquerra, perpendicular al fons de la nau central, se compon d' una senzilla volta molt baixa: se diu que es lo lloch ahont lo califa Omar feya oració. Lo bras de la esquerra consisteix en altra volta semblant y de duas naus. La volta del califa Omar podrá tenir sobre dotze peus de llargaría; l' altra sembla de la mateixa longitut, mes se troba tancada per una reixa de fusta, y per aquesta rahó no vaig entrarhi.
 Sota la cúpula, á la dreta, devant del Monbar, está lo lloch destinat als cantors; dit coro es de fusta y sostingut per diferentas petitas columnas agrupadas, de diferentas classes de marbre.
 Hi ha al costat del Monbar un nitxo, quina entrada está guarnida de fusta. Se l' anomena 'l lloch de Cristo y serveix com de sagristía. D’ allí surt l' imam en cerimonia pera fer la oració del divendres.
 En la última nau del costat esquer, proper á la del califa Omar, se troba una especie de capella ó nitxo adornat de marbre, que anomenan Beb Arràhma ó porta de la Misericórdia.