Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/520

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada. Creuhen que 'l frontispici, compost de cuatre archs sobre la escala principal que vé del Aksa, es lo lloen hont se troba invisiblement colocat lo Mizan ó la balansa eterna, en la qual serán pesadas las accions bonas y dolentas dels homes lo dia del judici universal.
 Tota la plataforma del Sahhara está rodejada d' una petita baraneta.
 Per la part exterior, al N. y O., hi ha varias caseras prop de la plataforma, y serveixen d' habitació als empleats del temple.

Altres edificis del temple.


 A la banda oriental del gran pati del temple y tocant á la muralla de la ciutat que li serveix de paret, hi ha un saló d' uns vintiun peu de llarch y catorze de ample, quin fons adornan varias telas de diferents colors: se creu que allí hi hagué lo trono de Salomó.
 Adorna la part septentrional de dit saló per la part exterior, un petit frontispici de márbre, que du 'l nom de Beb Arrahma ó porta de la Misericordia.
 Seguint la paret del E. y al S. del trono de Salomó, se veu una escala estreta adherent á la muralla, per hont se puja á una espécie de finestra practicada á certa altura. Allí hi ha un tros de columna ajeguda, part de la qual surt fora de la finestra sobre 'l fondo desespero del torrent Cedron, devant del Djebel Tor ó Montanya de las olivas. Se creu que aquell es lo lloch hont se troba lo Sirat ó pont invisible, més fí que la fulla d' un sabre, y sobre 'l qual passarán los fidels creyents com un llamp, pera entrar en lo paradís; mentres que 'ls infidels que s' arrisquin á passarlo, caurán en lo fondo abim del infern, sota del pont Sirat. Hi ha en lo mateix lloch altre petit frontispici, ó més bé nitxo, pera fer la oració.
 L' angul SE. del gran pati del temple l' ocupa una mesquita composta de catorze archs en duas fileras, sostinguts per pilans cuadrats: era antigament lo lloch de la oració pera 'ls indivíduos del rito Hanbeli.
 A poca distancia de la plataforma del Sahhara, cap al N. hi ha una capelleta rodona ab una cúpula per remat, y allí hi ha l' altre tros de la roca tallada per los cristians.