Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/62

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
58
viatjes per áfrica y assia

d' ell, sentats sobre una catifa, son gran fakih y dos dels seus afavorits. Aprés que 'm vegé, se sentá y doná tot seguit orde de que 'm portessin un altre matalás de vellut blau com lo seu; lo feu posar al seu costat y m' obligá á sentarmhi.
 Després d' alguns cumpliments per una y altra part vaig manar que 'm portessen una máquina eléctrica y una cambra fosca; los hi vaig presentar com objectes de mer divertiment que no tenian cap aplicació á las ciencias. Havent montat los dos aparatos vaig posar la cambra fosca davant de una finestra; lo sultá s' aixecá y entrá duas vegadas en la cambra; jo mateix lo vaig cubrir ab la bayeta durant lo llarch espay de temps que s' entretingué en mirar los objectes trasmesos per l' aparato, en lo que vaig veure la més gran prova de la seva confiansa. Va divertirse després veyent detonar la ampolla eléctrica diferentas vegadas. Mes lo que l' espalmá fou l' esperiment de la conmoció eléctrica; me la va fer repetir moltas vegadas, tenintnos tots agafats per la ma pera formar la cadena, y 'm demaná llargas esplicacions sobre las máquinas y sobre la influencia de la electricitat.
 La vigilia jo li havia regalat una ullera de llarga vista: li vaig demanar alashoras pera acomodarla á la seva, lo que vaig fer al instant, marcant sobre 'l tubo lo grau convenient al ensaig que va fer.
 Jo duya lo bigoti molt llarch; lo sultá 'm va preguntar perque no me'l tallava com los altres moros. Li vaig observar que á llevant se duhen d' aquella manera, á lo que contestá: «be, be, pero aqui no s' estila.» Feu portar unas estisoras, y tallá una mica 'l seu; agafant després lo meu, me senyalá lo que devia tallar ó deixar: tal vegada son primer moviment sigué pera tallarmel éll mateix, mes com jo no vaig respondre, va deixar las estisoras. Desseguida 'm preguntá si tenia instrument propi pera midar la calor: li vaig prometre enviarnhi un. Me despedí d' éll portantmen los meus instruments, y aquell mateix dia li vaig enviar un termómetro.
 M' estava á la nit en companyía dels meus amichs, quan arrivá un criat del sultá portantme un present de part seva. Vaig dir que 'l fessen entrar al instant, y se 'm presentá postrantse y posantme davant un paquet cubert de una tela d' or y plata. La curiositat de veure 'l primer regalo del emperador