Paor no·m sent que sobreslaus me vença

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Paor no·m sent que sobreslaus me vença pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Paor no·m sent que sobreslaus me vença,
loant aquell qui totes lengües loen,
guardant honor a·quell eternal ésser
on tota res en ell és pus perfeta
que·n si no és, obrant quan pot, natura;
ans he paor que mon parlar no cumpla
en publicar part de sa justa fama,
tal com requer y els mèrits seus l'atracen.

L'om envejós son offici reposa,
car d'egualtat ab ell negú pareja;
en ell penssant, cascú si justifiqua,
tallant de ssi l'amor a ssa persona.
Tant són en ell les virtuts manifestes,
qu·és d'ira cech l'om qui bé no les veja:
per los migs va, qu·en los estrems no toqua.
En temps dels déus, en vida, l'adoraren.

E Déus, vehent la perllongada onta
que·ls grans senyors en contra d'ell cometen,
tenints ab fraus e tirannes maneres
les parts del món, los pochs e grans realmes,
ha dat voler al justificat home
qu·en breu espay haja la monarchia.
Clar lo nomén ab aquest·altra·nsenya:
com de tot cert és dels hòmens pus savi.

Per ço que mils a totes gents se mostre,
mostrant-la·quells qui vaques e bochs guarden,
ell és aquell qui·n sa joventut tendra
sobrà·n aquells qui saviesa colen,
e despocat de nombre de gent d'armes,
les multituts d'aquelles ha fet retre.
Tot quant pot fer virtut de fortalesa
dins hun cos d'om, en lo seu ho demostra.

En gran defalt és lo món de poetes
per enbellir los fets dels qui bé obren;
nós freturants de bella eloqüença,
l'orella d'om afalach no pot rebre.
D'aquest valent una trompa sona
que·ls indians ab un poch no exorda;
hoen-la·quells qui són a Tremuntana
y ells de Ponent e de Llevant los pobles.

Tornada

Foll és aquell qui fa juhí·n los hòmens,
segons que d'ells la Fortuna ordena;
aquells affers que no són en l'arbitre,
colpa no y cau, si vénen per contrari.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data