Poesias originals y traduccions (1891)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaJoan Maragall


POESIAS

originals y traduccionsBARCELONA
La Ilustració Catalana
1891
 TIRADA 1 exemplar innumerat.
100 » numerats.
101

 Exemplar n.º 17
Estampa á cárrech de Fidel Giró.
A

En Joan Maragall

en son casament ab la

senyoreta donya Clara Noble

sos amichs

Enrich Buxaderas, Geroni Buxareu
Emili Clausolles, Joan Gubern, Francesch Matheu
Narcis Oller, Joseph Ribas
Anton Romaní, Víctor Sanpere, Joan Sardá
Joseph Soler, Joseph Ventayol
y Joseph Yxart.


ENDRESSA


Quan l'hora santa del amor s'acosta,
quan se clou del poema de la vida
lo cant primer pera rependre l' altre,
l'altre, lo verdader, lo cant de l' ánima,
vol la costum qué'ls bons amichs s'ajuntin
al voltant de la taula ab lo poeta
y al drinch dels vasos tots en cor entonin
del cant de joventut la última esparsa,
esparsa qu'es epilech y preludi,
que plany y riu, y espera ensemps y anyora,
diu adeu al passat y obre'l pervindre.
Mes del dringar dels vasos res ne queda;
vibra un instant potent y's pert en l'ayre,